Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona virus COVID-19, hebben wij als bedrijf een aantal aanvullende maatregelen genomen. In ieder geval tot 6 april zoals ook door de overheid is gecommuniceerd. We nemen deze maatregelen om de continuïteit van Abakus voor u als gebruiker en ook voor onze medewerkers te kunnen blijven waarborgen. De veiligheid van u en onze werkomgeving is daarbij een belangrijke prioriteit. Zoals iedereen, volgen ook wij het nieuws op de voet en passen onze maatregelen hier op aan.

Vooralsnog zijn we van mening dat wij u de komende tijd onze vertrouwde dienstverlening kunnen blijven bieden. Door nog bewuster om te gaan met de gezondheid van onze partners, klanten en collega’s. Door rekening te houden met eventueel vertraagde aanleveringen. En door te inventariseren waar de kwaliteit van onze producten geschaad kan worden als alles anders loopt dan we gewend zijn.

De komende tijd kunt u ons op de gebruikelijke manier bereiken per telefoon of per mail. Onze medewerkers zullen deels vanuit huis en deels vanuit ons kantoor in Haarlem blijven werken. U zult begrijpen dat de huidige maatregelen omtrent het Corona-virus wel invloed kunnen hebben op al eerder geplande afspraken. Zo zullen bezoeken van relaties hier op kantoor en bezoeken die buiten de deur gepland staan tot en met 31 maart, worden geannuleerd. Mocht dat bij u het geval zijn, dan nemen we uiteraard contact op om tot een passende oplossing te komen.

Wij hebben er vertrouwen in dat we deze periode op een goede manier kunnen overbruggen en wensen u, uw collega’s en familieleden uiteraard hetzelfde toe.