Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor een goede onderlinge verstandhouding en voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over ons, de verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijfsnaam WinBase Software en Adviezen BV
Adres Spaarndamseweg 90
Postcode / woonplaats 2021 CB  HAARLEM
Telefoonnummer 088 – 946 2273
E-mail adres fg@winbase.nl

2. Voor de gebruikers (zorgverleners) van onze applicaties Incura, Abakus EPD en Abakus Compleet

2.1 Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw aanvraag voor gebruikslicenties van onze applicaties Incura en Abakus, voor trainingen en evenementen;
  • het begeleiden van uw gebruik van onze softwareapplicaties, inclusief een eventueel overstaptraject van een andere softwareleverancier;
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de gebruiksovereenkomst.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons. Ook dienen we gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van financiële transacties en geldende bewaartermijnen.

2.2 Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en financiële gegevens (bankrekening) opgeslagen. Uw gegevens worden in een boekhoudprogramma binnen de EU en in een relatiebeheerprogramma in de Verenigde Staten opgeslagen. Met betrekking tot de laatste zijn door de leverancier adequate beveiligingsmaatregelen getroffen op basis van ‘Privacy Shield’.

2.3 Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u ons op voorhand daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

2.4 De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

2.5 Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om de van u opgeslagen persoonsgegevens in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om de door van u opgeslagen persoonsgegevens te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe. Wij zijn wel verplicht geldende wetgeving rond bewaartermijnen na te leven.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan ons op e-mailadres secretariaat@winbase.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

 3. Voor de gebruikers van onze persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ‘ZorgopZak’

Wij volgen de afspraken in het MedMij-afsprakenstelsel rond vastlegging en bescherming van gegevens in de PGO. Zie voor meer informatie www.medmij.nl.

3.1 Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het identificeren van u als gebruiker bij het inrichten en onderhouden van uw PGO-omgeving en bij het communiceren met door hem/haar geatoriseerde zorgpartijen;
  • het begeleiden van uw gebruik van het PGO;
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de gebruiksovereenkomst.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons. Ook dienen we gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van financiële transacties en geldende bewaartermijnen.

3.2 Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • afhankelijk van de keuze van de gebruiker: naam, adres- en contactgegevens;
  • authorisatiegegevens (pincode) voor toegang tot het PGO;
  • gezondheidsinformatie die de gebruiker opslaat in het PGO.

Uw gegevens worden op servers in Nederland opgeslagen. Met betrekking tot deze opslag zijn door de hosting-leverancier adequate beveiligingsmaatregelen getroffen.

3.3 Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u ons op voorhand daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

3.4 De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang u als gebruiker van het PGO geregistreerd bent. Mocht u besluiten uw account binnen het PGO te beëindigen, dan worden uw gegevens direct door ons vernietigd.

3.5 Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Het recht op…
Inzage in uw gegevens U kunt als gebruiker van het PGO altijd bij de door u opgeslagen gegevens.
Rectificatie U kunt de door u ingevoerde persoonsgegevens zelf veranderen in het PGO. Gegevens die u heeft opgehaald van een andere partij (bijvoorbeeld een zorgverlener) kunt u alleen laten wijzigen door die betreffende partij.
Vernietiging U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit doet u door het gebruiksaccount op het PGO te beëindigen.

 4. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres fg@winbase.nl.

Mocht dit noodzakelijk zijn, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, op telefoonnummer 0900 – 2001 201.