Gebruikers van ZorgMail ontvingen kort geleden een bericht over de NTA7516 certificering van ZorgMail, of zullen dit binnenkort nog krijgen. In het bericht wordt van jou als zorgverlener een aantal acties gevraagd. Hieronder wordt duidelijk welke van die acties van toepassing zijn als je ZorgMail vanuit Abakus gebruikt.

Om te beginnen is het goed om te weten dat Abakus een rechtstreekse beveiligde verbinding met ZorgMail heeft. Informatie uitwisseling tussen ZorgMail en Abakus vindt plaats via deze beveiligde verbinding, en niet via email (voor geïnteresseerden: hier wordt gebruik gemaakt van EDI). De verdere afhandeling van je berichten gebeurt door ZorgMail. Daarmee is veilig transport van je gegevens geborgd!

De acties die ZorgMail van je vraagt zijn de volgende:

  • Het invullen van een ‘zelfverklaring’, waarmee je aangeeft dat je de software van ZorgMail op de juiste manier gebruikt. Deze zelfverklaring heb je ontvangen van ZorgMail. Zo niet, dan kun je contact opnemen met Enovation. Een leidraad voor het invullen van de zelfverklaring vind je op de website van Enovation. ZorgMail vraagt je om de zelfverklaring uiterlijk 15 september (voor gebruikers van Zimbra Webmail) of anders uiterlijk 15 oktober in te sturen.
  • Op de website van Enovation staan ook aanvullende acties benoemd, bijvoorbeeld bij toepassing van ‘ZorgMail Hosted Mail – gekoppeld aan een EPD’. Deze acties gelden niet als je ZorgMail gebruikt vanuit Abakus! ZorgMail vanuit Abakus werkt namelijk niet via email, zoals hierboven al werd genoemd.

Let op: als je ook ZorgMail gebruikt buiten Abakus dan kunnen daarvoor natuurlijk wel aanvullende acties gelden.

Hopelijk maakt dit duidelijk wat er als gebruiker van ZorgMail én van Abakus van je gevraagd wordt. Met verdere vragen over het gebruik van ZorgMail vanuit Abakus kun je natuurlijk terecht bij onze afdeling Customer Support.