fysio abakus software SKMZ EffectiviteitsTraject

Implementatie EffectiviteitsTraject SKMZ

fysio abakus software SKMZ EffectiviteitsTrajectStichting Kwaliteitsmonitoring Zorg (SKMZ) heeft een nieuw auditproduct ontwikkeld: het EffectiviteitsTraject. Dit auditproduct richt zich op fysiotherapiepraktijken die twee (of meer) opeenvolgende keren het Plus audit traject met een positief resultaat hebben doorlopen. Wij zijn bezig met de implementatie van het EffectiviteitsTraject in de Abakus software. Via de Abakus nieuwsbrief worden onze klanten geïnformeerd over de voortgang.

Lees meer over het EffectiviteitsTraject van SKMZ