Het is u vast niet ontgaan dat de gehele ICT wereld in rep en roer is over een lek in de veelgebruikte Log4j tool. Deze tool wordt veel gebruikt voor het loggen van Java-applicaties.

Log4j is een programma dat wordt gebruikt om zogenoemde ‘logs’ bij te houden van webservers. In zo’n log wordt veel informatie opgeslagen, zoals errormeldingen. Daarmee kunnen beheerders problemen of verdacht gedrag opsporen. Na onderzoek is gebleken dat de betreffende Log4j bibliotheek nergens in Abakus wordt gebruikt en onze software dus niet kwetsbaar is voor dit lek.