Cursus klinisch redeneren

Op maandag 22 september, 6 en 20 oktober 2014 organiseert Abakus de cursus Klinisch Redeneren op Landgoed Groot Zonneoord te Ede.
Lees meer >>

NIEUW: Abakus Compleet!

Uw vertrouwde Abakus EPD met administratie, declaratie en boekhouding in één pakket. Bovendien kunt u vanaf voorjaar 2015 gratis gebruik maken van de Abakus app voor iPhone en Android.
Lees meer >>

Cursus Paramedische training

Op woensdag 17 september en donderdag 2 oktober 2014 zal Abakus, i.s.m Progress Educations, vanwege grote belangstelling een extra cursus Paramedische Training geven.
Lees meer >>

Abakus: voor u en uw patiënt

Als zorgverlener wordt u geconfronteerd met toenemende eisen aan de wijze waarop u uw patiënteninformatie gedurende de behandelepisode (digitaal) vastlegt. Zo stimuleert de overheid de ontwikkeling van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD), de beroepsgroep verlangt het van u en ook de zorgverzekeraars gaan steeds meer eisen stellen.

Maar wat vindt u als zorgverlener van deze ontwikkelingen en welk voordeel hebben u en uw patiënt van deze ontwikkelingen?

Het Abakus EPD ondersteunt de ontwikkelingen op het gebied van Zorg en ICT. Maar Abakus vind het minstens zo belangrijk dat de impact op de fysiotherapeut en de patiënt hierbij wordt betrokken. De ervaring in de praktijk wijst er vaak op dat het goed bijhouden van een EPD veel tijd kost. Dit schaadt weer de kostbare behandeltijd van de patiënt. Abakus doet er alles aan om aan deze administratieve last zoveel mogelijk te verlichten. Daarbij biedt de visie van Abakus iets extra's, waardoor het gebruik van het EPD voordelig en zinvol kan zijn voor u en uw patiënt.

Het Abakus EPD heeft een aantal belangrijke speerpunten, waardoor het goed bruikbaar is in de dagelijkse praktijk en toegevoegde waarde heeft voor zowel u als uw patiënt:

 • Nadruk op de "outcome" in plaats van op het proces.
  Het EPD ondersteunt meer dan 300 meetinstrumenten. Met deze, veelal gevalideerde, meetinstrumenten die worden aanbevolen in onze eigen richtlijnen kunt u als fysiotherapeut de voortgang van uw patiënt in kaart brengen en monitoren.
 • Verminderde administratieve belasting
  Door de efficiënte en rustige opbouw kunt u de gegevens omtrent verslaglegging eenvoudig noteren.
 • Zorgverlener blijft "in the lead"
  Het EPD is geen keurslijf: u kunt zelf kiezen op welk moment u waar uw verslaglegging invult.
 • Toegankelijk voor fysiotherapeut én patiënt
  Abakus is een WEB based programma. U als fysiotherapeut kunt overal inloggen. Tevens is er voor de patiënt een mogelijkheid om in te loggen in een apart gedeelte van zijn of haar dossier zodat bijvoorbeeld vragenlijsten thuis kunnen worden ingevuld en dit niet ten koste gaat van de behandeltijd.